سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

درباره ما

مهندسین مشاور آوگون

مهندسین مشاور آوگون

گروه مهندسین مشاور آوگون با بکار گیری استانداردها،تکنیک های روز،آشنایی با مصالح نوین و استفاده ازپرسنل متخصص و مجرب در زمینه طراحی و ساخت ساختمان فعالیت می نماید.

جلب رضایت کارفرمایان و تولید محصول مناسب در زمان مناسب سرلوحه وظایف پرسنل و مدیریت این مجموعه می باشد.

چشم انداز

چشم انداز

- ارتقای کیفیت طراحی و سطح رضایتمندی
- برند سازی طراحی معماری و معماری داخلی
- ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از استعدادها
- ایجاد بانک مصالح به صورت الکترونیک
- توسعه دامنه نفوذ به شهرستان ها و خارج از کشور

ماموریت

ماموریت

در راستای دستیابی به اهداف مشخص شده در چشم انداز، موارد ذیل سرلوحه پرسنل و مدیریت این مجموعه می باشد.

- گسترش حضور الکترونیکی و تبلیغات موثر
ارتقاء مداوم کیفی و کمی خدمات ارایه شده
- تعریف فضای مناسب کسب و کار برای پرسنل و فراهم نمودن رضایتمندی شغلی
- شناخت درست منابع و تخصیص بهینه
- حضور موثر در نمایشگاه های تخصصی مرتبط
- حضور پویا در بازار مصالح و ساختمان و جمع آوری اطلاعات
- تعریف فضای آموزش و ارتقاء دانش پرسنل
- تهیه و توسعه ساختار نرم افزاری و سخت افزاری لازم